ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΕΡΙΦΥΛΗ»2017

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ) βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να προκηρύξουν τα 2α Βραβεία Γυναικείας Αριστείας «ΕΡΙΦΥΛΗ» 2017

Σκοπός των Βραβείων είναι να τιμήσουν τον σημαντικό στρατηγικό ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Οι κατηγορίες των Βραβείων που θα απονεμηθούν είναι οι ακόλουθες:
– Γυναίκα Επιχειρηματίας
– Γυναίκα Επιχειρηματίας – Startup
– Γυναίκα Επαγγελματίας
– Νέα Γυναίκα Επαγγελματίας

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Εντυπα υποβολής υποψηφιότητας

Έντυπο υποβολής – Νέα Γυναίκα Επαγγελματίας

Έντυπο υποβολής – Γυναίκα Επιχειρηματίας

Έντυπο υποβολής – Γυναίκα Επιχειρηματίας Startup

Έντυπο υποβολής – Γυναίκα Επαγγελματίας

The Cyprus Federation of Business and Professional Women is a non-governmental, non-political, non-profit, non-partisan organization.

BPWCyprus was established in 1988 and became a Federation in 1996. It comprises of local associations in all cities – Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta, Kyrenia, Paphos and Young BPW for women under 35 years’ old.

BPWCyprus is a full member of the International Federation, which has Consultative 1 Status with the United Nations Economic and Social Council (ESOSOC) and participatory status with the Council of Europe and is an active member of The European Women’s Lobby (EWL). It has representation in more than 95 countries around the world. Membership in a local club provides for membership in the Provincial, National and International Federations.

BPWCyprus is recognized for the many projects undertaken over the years which include, inter alia, the following:
• Women Empowerment Principles
• Equal Pay Day awareness campaign
• Fight against violence inicted upon women
• Creating awareness for cervical cancer and
• Being a voice for underprivileged people
• Equal participation of women in decion-making positions

OUR AIMS:
To contribute to society by enabling women to:
• Empower their professional and leadership potential
• Protect their rights
• Overcome their limitations
• Promote equal opportunities
• Enjoy life-long learning and encourage women to further their capabilities to the fullest for others and for themselves
• Promote friendship, collaboration and understanding between professional and Business women on international level

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιων Επαγγελματιών ΚΟΓΕΕ (BPW Cyprus) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη πολιτικοποιημένως, μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός Οργανισμος.

Η ΚΟΓΕΕ ιδρύθηκε το 1988 και έγινε Ομοσπονδία το 1996. Εκπροσωπείται απο τοπικούς Οργανισμούς (ΟΓΕΕ) σε όλες τις πόλεις Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα/Αμμόχωστο , Κερύνεια και Πάφο. Για γυναίκες κάτω των 35 ετών εκπροσωπείται απο τον ΟΝΓΕΕ.

Η ΚΟΓΕΕ είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Ομοσποδίας (BPW International) ένα απο τα πιο σημαντικά δίκτυα. Η Διεθνής Ομοσπονδία εκπροσωπείται με την συμβουλευτική της ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ESOSOC), συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, συμμετέχει ενεργά στο Λόμπυ Γυναικών Ευρώπης, συμμετέχει ενεργά στο Λόμπυ Γυναικών Ευρώπησ και έχει εκπροσώπηση σε πέραν των 95 χωρών. Με την ιδιότητα μέλους σε ένα τοπικό οργανισμό αποκτάται η δυνατότητα μέλους στην Εθνική και Διεθνή Ομοσπονδία.

Η ΚΟΓΕΕ αναγνωρίζεται για τις πολλαπλές εκστρατείες που έχει αναλάβει μεταξύ των οποίων:
• Αρχή Ενδυνάμωσης Γυναικών
• Ευαισθητοποίηση για Ίση Αμοιβή για Ίσης Αξίας Εργασία
• Καταπολέμηση της βίας έναντι των γυναικών
• Ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
• Φωνή ενάντια στην αδικία
• Ισότιμη συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψεως Αποφάσεων

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ:
Συνεισφορά στην κοινωνία δίνοντας ευκαιρίες στις γυναίκες για:
• Ενδυνάμωση μέσω της ανάπτυξης της επαγγελματικής και ηγετικής τους δυναμικής
• Διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
• Προώθηση ίσων ευκαιριών
• Ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης για μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, ανώτερη εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων προς όφελος των ιδίων και των άλλων
• Προώθηση φιλίας, συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Γυανικών όων των χωρών.